Nivån på a-kassan missgynnar kvaliteten på välfärden

arbetslosaVi kan nu se att dagens nivå på a-kassa på 680kr/dag (som max) har kommit så lågt ner att kommunernas försörjningsstöd är på samma nivå som a-kassan. Detta är ett problem som politiken borde lösa väldigt snabbt. Detta riskerar nämligen att ta bort pengar från välfärden som även den ligger på kommunerna.

Det är golvet i a-kassan som måste höjas och reglerna för att kunna gå in i a-kassan måste ändras från de som idag finns. Taket är inget problem då det finns gott om tilläggsförsäkringar som kan höja det efter individens behov. Det som behövs är att golvet på a-kassan skall följa prisindex, precis som försörjningsstöd gör.

Eftersom mycket av välfärden ligger på kommunerna och så även försörjningsstödet, som idag blivit den nya a-kassan så kommer det bli och är så att kommunerna i sitt budgetarbete ta hänsyn till ökade kostnader för försörjningsstöd kontra kvalitet i välfärden. Är det detta vi vill skall hända? Jag vill det inte!

Kvinnliga företagare tar ett större samhällsansvar

innovation
Ofta är det så att kvinnliga företagare tar ett större samhällsansvar än deras manliga kollegor. Män ser ofta genererad vinst som sitt ansvar, men kvinnor vill oftast ”förändra världen” lite mer än för sig själva.

Vi kan nu se att många företag inom välfärden drivs av kvinnor. Det är ett tecken på att mjuka värden är det som kvinnor vill arbeta med. De vill som oftast hjälpa andra och sätter lite andra värden på t.ex att deras personal har en bra hälsa. Detta kostar självklart pengar, men det ger också med lojala medarbetare och blir med det mer långsiktigt lönsamt.

Mångfald och valfrihet skapas inte genom lagregleringar

inspiration-lightDet pratas ofta om att vi behöver mångfald och valfrihet i välfärden idag. Läste nyss boken ”Snäll Rebell” av Håkan Eriksson. Den tar bl.a upp hur vi kan skapa mångfald och valfrihet genom att gynna entreprenörskap i välfärdssektorn. Det finns även ett klipp från Almedalen som ni kan titta på angående detta med snäll rebell.

Idag har politiken en tendens att hela tiden vilja lagreglera för att skapa kontroll. Lite samma riktritning som finns i skolan när det gäller elevers användning av sociala medier. Själv har jag aldrig trott på reglering av människors beteenden, för det gör bara att vi missar de möjligheter som kan skapas. Att ha småföretag och organisationer från ideell sektor inom välfärden skulle gynna oss alla, inte minst skulle de gynna valfriheten för den som skall välja skola till sina barn eller välja boende på gamla dar.

En sak som skulle öka valfriheten är ökad transparens från bl a skolor om deras verksamhet och att de skapade tydlig story för att beskriva dessa verksamhet och dess grundvärden. Det skulle också kunna göra att små skolor med mer entreprenöriell inriktning skulle kunna slå ut stora koncerner.  Det skulle skapa mångfald och inte bara en massa oligopol, som vi dag kan se.

För att skapa dessa möjligheter så måste politiken släppa taget och låta företag och medborgare själva skapa det som behövs. Det fungerar inte att reglera fram valfrihet.

Om sänkt skatt är allt, varför då prata om välfärd?

20111105-202816Så som vårt välfärds och trygghetssystem är uppbyggt så skall alla bidrag efter förmåga. Detta bygger på att de som vill jobba också får jobba, vilket idag inte är fallet. Dessutom finns det en del som börjar få nog av skattesänkningar för att de ser att andra delar av det som skall fungera, inte fungerar.

Idag har vi för mycket av ”särintressen” i riksdagen, de som driver sin smala fråga och som ofta inte ser helheten. Den arbetslinje alla pratar om är sedan länge passé och den bör ersättas av en företagslinje, för det är de privata småföretagen som skapar 80% av jobben. Detta vägrar många politiker se idag och tror att jobben kommer av sig själv, bara vi sänker skatten.

I grunden behöver vi en ny skattereform och det är väldigt snart om vi inte skall få ännu fler långtidsarbetslösa och större utslagning av kompetens och människor. Genom att arbetslinjen har misslyckats till viss del, det som rä det stora misslyckandet är det som i folkmun kallas Fas 3. Det var säkert bra tänkt från början, men resultatet är ett mänsklig experiment hur över 30´människor reagerar på att bli behandlade som ”mindre värda”. Utfallet av experimentet vill politiker av idag inte visa upp, utan trycker på knappen ”sekretess”.

Nu kan vi se hur de flesta vill att välfärden skall bli en valfråga, men välfärden som den är idag är beroende va skatteinkomster. Trots detta vägrar många borgerliga politiker att se detta samband. De tror på fullaste allvar att det går att sänka skatten utan att det blir en effekt på välfärden. Det vore önskvärt om politiker var lite mer renhårig. Att de borgerliga politiker som vill ha stora skattesänkningar för sade vad de vill ha bort, tog bort det och sedan sänkte skatten efter det utrymme som blev. Vill de privatisera skolan (dvs avskaffa friskolorna), så säg det rakt ut… varför knussla med vad man vill? Stå för det eller inse att det aldrig kommer gå att genomföra och därmed erkänna att du hade/har fel.

Vi kommer behöva politiker framöver som kan se samband och inte de som går ärenden åt särintressen. Vad händer i våra trygghetssystem och på t.ex förskolan om vi sänker skattetrycket till 45%? Det borde gå att få fram om man verkligen ville, utan ideologiska filter på vägen. För skall vi slippa fler ”klamydiabrev” så är det helheten som måste fram mer än någonsin framöver.