Arbetslivet, är det verkligen mänskligt?

????????????????????????????????????????På senare tid har jag verkligen börjat fundera på hur mänskligt vår strävan efter att hela tiden göra karriär verkligen är, är det verkligen så att vi är skapade för att hela tiden jobba? det som kallas arbetslinjen.

Är rätt övertygad om att resultatet av dagens arbetsliv där alla skall vara flexibla och alltid vara på gång, det är de idag ökande välfärdssjukdomarna. Det finns ingen som kan vara ajour hela tiden och sitta och vänta på att ”få jobba” genom ett sms, utan att det blir negativa följder av det. Dessutom är det mycket svårt att få till ett liv som inte gör dig livegen om du hela tiden måste fundera på om du skall jobba imorgon och kunna betala de löpande utgifterna alla måste ha (bostad, mat). Är det mänskligt att behöva vara livegen till en arbetsgivare?

Samtidigt som många vill klättra i karriären så är det svårt för många att få ihop det familjära som varje person behöver ha. Detta gör att stressrelaterade sjukdomar ökar p.g.a. att återhämtningen inte verkar anses okej för en del arbetsgivare. Sedan är arbetsmiljön och ledarskapet på jobbet avgörande, för människor välmående och produktivitet. Idag fungerar sällan militärt/auktoritärt ledarskap. Idag när det är kunskap som är konkurrensfördelen så fungerar det sällan att peka med hela handen och ge order. Ändå är det detta ledarskap som många tror fungerar, vilket leder till stress hos den anställda/konsulten och i förlängningen till sjukfrånvaro, vilket kostar och det vill ju företag inte betala för. Är det ett mänskligt ledarskap att vara auktoritär?

Redan i skolan blir vi idag inrutade i olika fack efter våra kön. Även 2014 så verkar det som vi är kvar på 1930-talet när det gäller könsroller. Detta trots att vi idag ser mer och mer hur skolan blir formad så den gynnar flickor före pojkar. Ändå är det senare i livet mannen som skall försörja familjen, även 2014. Samma sak med arbetslivet, kvinnor gynnas idag gentemot män, inom de nya yrkena som växer fram.

Är detta början till att vi kommer få fler och fler hemmamän och att professionella surrogatmammor föder barnen framöver, när kvinnan jobbar och mannen sköter hushållet?

En anställningslös framtid utan tillväxt

en-svensk-politiker-gommer-sigDet är inte första gången vi kan höra talas om den ”anställningslösa framtiden” för våra kommande generationer. Med tanke på teknikutvecklingen så är det heller inte så långt borta, trots att våra politiker som ansvarar för frågor som rör näringsliv och arbetsmarknaden verkar doppa huvudet i sanden efter bästa förmåga.

Samtidigt som många yrken som idag finns kommer att ersättas, så kommer många nya behöva komma till. För att nya yrken skall kunna skapas behövs innovation, vilket Sverige i traditionell mening saknar idag. Många fler kontorstjänster än vi tror kan framöver ersättas av datasystem och algoritmer. Detta gör att helt nya grupper med kompetens kommer behöva omvärdera sitt behov av sig själva och söka sig till helt nya branscher.

Idag går företag runt och gnäller på att de inte hittar arbetskraft, för den som finns duger inte. Företag vill inte ens lägga pengar/energi på att utbilda människor, utan istället gnäller de på andra som skall fixa detta åt dem, gratis. Detta beteendet vet jag inte vad det kommer från, men det verkar vara väl utbrett och kallas nånannanism. Kan lugna er med att detta beteende behövs inte snart, för då kan företagen köpa en robot som kan göra jobbet och den blir varken sjuk, behöver ha rast eller behöver föda barn.

Den automatisering som vi just nu bara är i början av, den kommer om vi inte ändrar på vårt ekonomiska tänkande att vi kommer få mycket lägre pensioner. Detta genom att så som vårt pensionssystem idag är uppbyggt så är det de som jobbar som betalar till de som är över 65år och har gått i pension. Hur blir det då när färre jobbar p.g.a. automatiseringen? Jo, vi kommer få en lägre tillväxt som följd och därav lägre pensioner, med dagens mått mätt.

Det kommer framöver bli tvunget att istället för att ”få ett jobb”, skapa sitt egna jobb. Synd bara att vi har politiker och företrädare som inte ser till att bara vägen för det tankesättet redan 2014.

Nivån på a-kassan missgynnar kvaliteten på välfärden

arbetslosaVi kan nu se att dagens nivå på a-kassa på 680kr/dag (som max) har kommit så lågt ner att kommunernas försörjningsstöd är på samma nivå som a-kassan. Detta är ett problem som politiken borde lösa väldigt snabbt. Detta riskerar nämligen att ta bort pengar från välfärden som även den ligger på kommunerna.

Det är golvet i a-kassan som måste höjas och reglerna för att kunna gå in i a-kassan måste ändras från de som idag finns. Taket är inget problem då det finns gott om tilläggsförsäkringar som kan höja det efter individens behov. Det som behövs är att golvet på a-kassan skall följa prisindex, precis som försörjningsstöd gör.

Eftersom mycket av välfärden ligger på kommunerna och så även försörjningsstödet, som idag blivit den nya a-kassan så kommer det bli och är så att kommunerna i sitt budgetarbete ta hänsyn till ökade kostnader för försörjningsstöd kontra kvalitet i välfärden. Är det detta vi vill skall hända? Jag vill det inte!

Kvinnliga företagare tar ett större samhällsansvar

innovation
Ofta är det så att kvinnliga företagare tar ett större samhällsansvar än deras manliga kollegor. Män ser ofta genererad vinst som sitt ansvar, men kvinnor vill oftast ”förändra världen” lite mer än för sig själva.

Vi kan nu se att många företag inom välfärden drivs av kvinnor. Det är ett tecken på att mjuka värden är det som kvinnor vill arbeta med. De vill som oftast hjälpa andra och sätter lite andra värden på t.ex att deras personal har en bra hälsa. Detta kostar självklart pengar, men det ger också med lojala medarbetare och blir med det mer långsiktigt lönsamt.