Arbetsförmedlingen är effektiv i sitt arbete….

Ja, du läste titeln rätt, fast det är inte sant. Dock var det detta som en av de medlemmar i StockholmsCentern idag upplyste mig om. Närmare sagt Valberedningens sammankallade Fredric Ericsson.

Vet inte vad denna person har för erfarenhet av just Arbetsförmedlingen och hur han läser in saker från olika källor, men speciellt insatt kan han inte vara. Själv har jag sett Arbetsförmedlingen från många olika håll och inte har jag någonsin upplevt att de är effektiva.

Kan se att riksrevisionen håller på med en granskning. Vilket skall bli intressant att följa…

Att inte vilja möta medlemmar…

Jag har fram till dagens stämma varit relativt säker på att jag skulle reservera mig emot omval av dagens ordförande Per Ankersjö. Detta beror i sak på hanses beteende emot mig som person. Nu har jag beslutat att ge honom en chans till, så han får visa vad han menar med öppenhet och delaktighet.

Ända sedan distriktsstämman 2011, som var min första inom StockholmsCentern så jag jag flertalet gånger frågat om lunch/fika för att kunna presentera vad jag vill göra och vad jag kan tillföra. Detta har denna Per Ankersjö avböjt hela tiden. Varför vet jag inte, men det känns som han inte vill ha med medlemmar att göra, bara bli omvald utan möjlighet till att andra än valberedningen skall vara med honom.

Jag har skickat mail till de som nu är förslagna till ny styrelse 2012 med en enda fråga. Vad är ditt mål med att ingå i styrelsen? Alla som fick mailet har svarat, utom Per Ankersjö och Gustav Andersson, vilket är två som borde vara mån om kontakt med medlemmar.

Replik: Motion 13:2012 – Förslag på riktad arbetsmarknadsinsats i Stockholm

Det låter väldigt bra när man vill skapa platser där arbetssökande och arbetsgivare kan mötas. Vi behöver mer av detta, men det skall ske utanför dagens elefant som heter Arbetsförmedlingen. Att blanda in en myndighet som i sak inte har kompetens att hjälp, men de har uppdrag att hjälpa. Det enda de idag gör är att kontrollera. För att det skall få den effekt som motionären vill då måste vi först ändra Arbetsförmedlingens uppdrag.

Det som Anki vill ha, det fanns inom ramen för AMS och kallades där ”uppsökande verksamhet”.

| Motionen |

Själv sitter jag i ett projekt som nu jobbar med att ta fram ett koncept för att kunna ha privata arbetsförmedlingar. Det skall bli riktigt roligt att jobba med detta framöver.

Replik: Motion 3:2012 – om riskkapitalisters skatteflykt

När jag läser Helen Törnqvist motion till dagens diktriksstämma ang. rikskapitalbolag inom vård, skola & omsorg så håller jag både med henne, men oxå har invändningar.

Det första att det är idag inte speciellt mycket stor risk att gå in om bedriva verksamhet inom denna verksamheten. Detta för att det är relativt förutsägbara upphandlingar, dvs lägsta pris vinner. Sedan är det relativt dålig uppföljning på det efteråt.

Istället för att vurma för stora riskkapitalbolag inom vård, skola & omsorg borde vi lägga energi på att få fler småföretag att bli vårdgivare. Det skulle ge en mer hållbar mångfald och troligen ställa högre krav på andra värden är bara lägsta pris vid olika upphandlingar. En av de saker som lågt pris vid upphandling ger är låg bemanning för att hålla nere kostnaderna.

| Motionen |