Både förnyelse och insikt kräver vilja och mod

Det talas mycket om förnyelse och valvinst av den nya partisekreteraren i Moderaterna (MSP). De framtida utmaningarna kommer kräva helt andra lösningar än vad vi idag ser och det finns idag inget parti i riksdagen som talar om detta.

Vi kan se att många fackförbund fortfarande riktar in sig på de stora företagen, när det är småföretagaren som är den som är viktig för framtiden. Visst kan man diskutera om den nyligen genomförda momssänkningen för restauranger kommer har mer än en marginell påverkan på antalet jobb. Det måste dock vara lika bra om ett företag kan fortsätta verka, som något annat.

Att sitta i en regering och ta ansvar, det försvårar den alltid behövlig idédebatten. Det har jag sett så mycket sedan alliansen vann 2006. Att ha en levande idédebatt utan skygglappar och högt i tak kräver helt andra partier än idag. Det kräver mer av öppenhet och transparens än dagens partiorganisationer. Idag är det mycket svårt att nå fram till de förtroendevalda, även om du är medlem. Det tydligaste exemplet på det är att idag är det lättare att skapa opinion utanför politiken och sedan få till förändringar den vägen än det är att påverka internt.

Dagens förändringstakt på t.ex arbetsmarknaden går i raketfart. Inom politiken kan en förändring ta upp till 10år. Det visas tydligast genom att förändringarna av partiprogrammen görs ungefär vart 10:e år.

Finns vilja till att göra hela partistrukturerna mer transparenta? Finns modet att utmana sig själv?

Kommentera