Cecilia Malmström, förut liberal, nu bara folkpartist…

Det avslutande talet på dagens demonstration emot Datalagringsdirektivet var av Christian Engström (PiratPartiet).

Det är helt klart att fortsätter Centerpartiet på detta sättet som man nu gör genom att rösta ja till ett EU-Direktiv som man inte alls måste, finns ingen som måste kränka mänskliga rättigheter. Då kommer PiratPartiet får många fler som röstar på den i valet 2014, det behöver man inte vara Einstein för att inse.

Kommentera