Attityder som används för att häska, på Arbetsförmedlingen

Det är rätt talande när arbetsförmedlare som borde göra allt de kan för att hjälpa använder rena härskartekningen för att trycka ner människor för att få dem att känna sig mindre värda. När en arbetsförmedlare säger till en grupp långtidsarbetslösa ”ni vet väl att det tar 15år att betala in det som ni får utbetalt under ett år i aktivitetsstöd, via skattsedeln”.

Det kan inte vara i annat syfte som detta sägs än att försöka förminska utsatta människor. Det är sådana här människor som jobba på den myndighet som många idag lyder under utan att få hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Kommentera