Medlemslösa partiet, är det framtiden?

Jag har varit medlem i ett politiskt part sedan 1994. Anledningen till detta är att jag vill stödja idéer som jag tror på. Fast visst ligger det även en möjlighet att kunna påverka bakom oxå. Fast nu är dagens politiska partier inte så lätta att komma in i och kunna påverka.

Det är ofta väldigt svårt att komma in som ny och göra sin röst hörd. Inom StockholmsCentern så verkar det som att dess ordförande inte ens tar sig tid med att ta en lunch med nya medlemmar som vill börja engagera sig. Skall man tolka det som att medlemmar bara är något som skall finnas på pappret?

Så frågan om partierna verkligen vill ha medlemmar, den är mycket befogad. Generellt sett så är ca 5% av parternas ekonomi medlemsavgifter idag. Resten är bl a statsbidrag. Så sjunker antalet medlemmar är inget som gör att partierna centralt drabbas ekonomiskt. Det ekonomiska incitamentet att göra sina medlemmar delaktiga och lyssna, det är nästintill noll.

| Ankersjö | Cwejman | PA | AW | PLC | HW | SvD | SC | Sektor3 | Makthavare | Ankersjö 2 |

Kommentera